INFORMACJE OGÓLNE

"Projekt SchoolsGoGreen jest zgodny z zaleceniem Komisji Europejskiej EU GREEN DEAL 2019, które zachęca państwa członkowskie do podjęcia wyzwania zielonej transformacji i przejścia na bardziej zieloną i zdrowszą planetę. W dzisiejszych czasach rozwiązywanie problemów ekologicznych wymaga zwiększenia świadomości, postaw i wiedzy ludzi na ten temat. Projekt ma na celu promowanie Zielonych Ram, które uzupełnią 8 kluczowych kompetencji, co będzie związane z promowaniem ogólnych zielonych umiejętności. Projekt dostarczy również kompletny zestaw narzędzi zawierający Zielony Pakiet Edukacyjny promujący wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do życia w zrównoważonych społecznościach, nowe materiały multimedialne, procedury oceny poprzez Otwarte Odznaki i innowacyjne działania dla dzieci, takie jak Go Green Homes, Go Green Mummies, Be My Green Model itp. "

GRUPY DOCELOWE

Bezpośrednia grupa docelowa: Nauczyciele szkół podstawowych i dzieci (6-12 lat)

Pośrednie grupy docelowe: Szkoły, organizacje pozarządowe, władze lokalne, stowarzyszenia rodziców, decydenci polityczni itp.

CELE

  • Pomaganie i wspieranie dzieci i nauczycieli szkół podstawowych w tworzeniu własnej Zielonej Polityki w całej szkole.
  • Promowanie postawy przyjaznej środowisku, która może przyczynić się do ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu.
  • Wyposażenie uczniów od najmłodszych lat w wiedzę i kompetencje pozwalające na rozwiązywanie problemów i wyzwań środowiskowych, które dotyczą ich społeczności.
  • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz wzbogacanie ich metodologii i narzędzi nauczania, tak by mogli przyczynić się do ochrony środowiska.
partnerów
0
rezultaty
0
uczniów
0
teachers
0
pl_PLPolish