Danmar Computers

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w branży technologii informacyjnych i prowadzącą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Pracownicy firmy mają bogate doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu R&D firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. Danmar Computers realizował m.in. programy edukacyjne Unii Europejskiej: Progress, wcześniej Leonardo da Vinci i Grundtvig, obecnie Erasmus+ i Horizon2020. W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii upowszechniania. Danmar Computers jest również twórcą i dostawcą AdminProject, systemu on-line do zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie działania firmy opierają się na szerokiej i dobrze rozwiniętej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Do sieci krajowych należą instytucje szkoleniowo-doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy sektora prywatnego. Sieć międzynarodowa obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promocja edukacji przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kontakt: Małgorzata Mikłosz

E-mail: m.miklosz@danmar-computers.com.pl 

Kontakt: Maciej Markowicz

E-mail: m.markowicz@danmar-computers.com.pl

pl_PLPolish