Ellinogermaniki Agogi

Ellinogermaniki Agogi (EA) jest organizacją edukacyjną, oficjalnie uznaną przez państwo greckie. Jej przedszkola, szkoły podstawowe i średnie znajdują się na obrzeżach Aten. Obecnie liczy 2200 uczniów i 250 nauczycieli. EA jest instytucjonalnym członkiem EDEN (Europejskiej Sieci Kształcenia na Odległość), sieci STEDE (Science Teacher Education Development in Europe) oraz sieci ECSITE (European Network of Science Centres and Museums). EA była pierwszą grecką organizacją edukacyjną, która zastosowała Otwarte Nauczanie na Odległość w edukacji na poziomie średnim w 1993 roku. Od 1998 roku organizacja utworzyła specjalny dział, Dział Badań i Rozwoju (R&D) do projektowania, rozwoju i wdrażania działań badawczych w edukacji, rozszerzając współpracę z uniwersytetami i instytucjami pedagogicznymi w całej Europie. Dział Badań i Rozwoju działa jako interfejs pomiędzy badaniami pedagogicznymi, innowacjami technologicznymi i społecznością szkolną. Praca działu R&D, który obecnie zatrudnia 15 pełnoetatowych naukowców (5 z doktoratem, 10 na poziomie magisterskim) koncentruje się na następujących obszarach: a) rozwój metodologii i badań empirycznych w celu zbadania procesów uczenia się i zdobywania wiedzy w różnych obszarach tematycznych (fizyka, matematyka, biologia, historia, itp.); b) współpraca z wydziałami informatyki i laboratoriami sztucznej inteligencji w celu opracowania modeli obliczeniowych i systemów uczenia się sztucznej inteligencji; c) współpraca z uniwersytetami i firmami prywatnymi w celu opracowania i testowania oprogramowania edukacyjnego; oraz d) projektowanie środowisk edukacyjnych wspieranych przez technologię. W ciągu ostatnich lat dział R&D koordynował i wspierał udział EA w ponad 100 projektach europejskich (Horizon2020, Erasmus+, eContentPlus, ICT-PSP, SiS i e-infrastruktury w 7PR; ICT w 6PR; IST w 5PR; LLP-ACT, Socrates, Leonardo da Vinci) i krajowych. W większości z nich, główną rolą grupy badawczej jest projektowanie działań edukacyjnych wspomaganych technologią, rozwój innowacyjnych metodologii nauczania i praktyk w edukacji naukowej, wdrażanie proponowanych działań w rzeczywistych środowiskach szkolnych na poziomie krajowym i międzynarodowym, organizacja międzynarodowych kursów letnich dla nauczycieli. EA jest partnerem wiodącym przy wdrażaniu w szkołach różnych projektów, m.in. dużych projektów 7PR "Inspiring Science Education", "Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School", "Ark of Inquiry: Inquiry Awards for Youth over Europe" oraz Horizon2020 "Open Schools for Open Societies", w których uczestniczy duża liczba szkół podstawowych i średnich z różnych krajów Europy.

Kontakt: Dr Georgios Mavromanolakis (Senior Researcher and Project Manager) 

E-mail: gmavroma@ea.gr

pl_PLPolish