IO1: RAPORT GO GREEN

IO1

map, pin, icon

IO1: RAPORT GO GREEN: MAPOWANIE ZIELONYCH PRAKTYK I TWORZENIE RAM ZIELONYCH KOMPETENCJI

W wyniku badań przeprowadzonych w początkowej fazie projektu, konsorcjum opracuje trzy główne rezultaty w ramach pierwszego rezultatu intelektualnego w celu wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół.

Po pierwsze, partnerzy opracują raport Go Green, który będzie przedstawiał aktualny stan zielonych strategii, polityki i praktyk szkolnych w każdym kraju partnerskim. Po drugie, zostaną zdefiniowane punkty odniesienia dla Zielonych Ram Kompetencji, aby określić zielone umiejętności, wiedzę i postawy, które uczniowie szkół podstawowych powinni nabyć. Na samym końcu powstanie Zielony Bank Danych, który będzie zawierał niezbędne informacje, narzędzia i inne zasoby wspierające świadomość nauczycieli.

pl_PLPolish