IO2: Go Green Portal
and Mobile App

IO2

technology, equipment, responsive

IO2: INTERAKTYWNA PLATFORMA GO GREEN/APLIKACJA MOBILNA DO POMIARU EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ SZKÓŁ

Ten rezultat będzie realizowany równolegle z IO1 i IO3 i jest bardzo istotny, ponieważ pozwoli na stworzenie 4 wysoce innowacyjnych i zaawansowanych narzędzi internetowych (Barometr Go Green, Narzędzie do mapowania, Platforma online, Open Badges).

Barometr Go Green jest narzędziem oceny służącym do monitorowania proekologicznej orientacji i wyników szkół. Będzie on oferował dwuetapową procedurę oceny: po pierwsze, w formie audytu umiejętności ekologicznych, a po drugie, w formie oceny końcowej.

Narzędzie do mapowania zapewni możliwość mapowania, rejestrowania i prezentowania dobrych praktyk, inicjatyw i programów, które promują edukację ekologiczną i środowiskową i mogą być wykorzystane przez nauczycieli.

Platforma interaktywna Go Green będzie pełnić szereg funkcji: 1) Baza danych zawierająca wszystkie zasoby, narzędzia i materiały pomocnicze dla nauczycieli zgromadzone w IO1, 2) e-Sieć, w której nauczyciele, uczniowie i inne osoby mogą się komunikować i wymieniać dobrymi praktykami, 3) e-Ocena służąca do walidacji nabytych umiejętności w oparciu o system Open Badges służący do rozpoznawania i walidacji nabytych umiejętności uczniów oraz generowania odznaki EKO-AMBASADORÓW.

pl_PLPolish