IO3: Go Green Educational Pack
and Eco-glossary

IO3

pencil, writing tool, school supplies

IO3: PAKIET EDUKACYJNY GO GREEN I MULTIMEDIALNY SŁOWNICZEK EKOLOGICZNY

Rezultat 3 koncentruje się na opracowaniu pakietu edukacyjnego Go Green oraz multimedialnego słownika ekologicznego, które będą oparte na Zielonych Ramach Kompetencji opracowanych w IO1.

Główne działania wytworzone w ramach tego rezultatu: multimedialny eko-słownik oparty na małych historiach, któremu towarzyszy zestaw materiałów e-learningowych wykorzystujących narzędzia audiowizualne (np. PowToon) w celu wsparcia ram zielonych kompetencji, wielopoziomowa Kampania Zielonych Ambasadorów oraz tłumaczenie materiałów na języki narodowe i język migowy.

Educational pack

GLOSSARY pack

pl_PLPolish