MARCA-ADL

Marca - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego, w skrócie MARCA-ADL, powstało w 1997 roku w gminie Montemor-o-Novo, w okręgu Évora, gdzie ma swoją siedzibę. Jest to stowarzyszenie non-profit, o statusie prawnym odpowiadającym Organizacji Pozarządowej na rzecz Środowiska (ONGA), jest uznawane za podmiot użyteczności publicznej. Stowarzyszenie zarządza również szkółką roślin rodzimych, która od 2019 roku posiada certyfikat Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów (ICNF).

Celem stowarzyszenia jest "kwalifikowany rozwój gminy Montemor-o-Novo, w szczególności promowanie działań w zakresie ochrony społecznej, kulturalnej, środowiskowej oraz wzmacniania dziedzictwa naturalnego i architektonicznego". 

Kontakt: Marta Mattioli (President)

E-mail: martamattioli@gmail.com

Kontakt: Rosa Coelho (Vice President)

E-mail: social@marca-adl.pt

pl_PLPolish