Scoala Primara EuroEd

Școala Primară EuroEd jest prywatną instytucją edukacyjną znajdującą się w Iasi, Rumunii. Składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły średniej. Zarówno przedszkole, jak i szkoła są akredytowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła promuje europejski wymiar edukacji, który stał się częścią etosu i kultury szkoły. Dlatego też szkoła promuje przede wszystkim wielokulturowość i wielojęzyczność, zapewniając edukację dzieciom różnych narodowości lub należącym do różnych grup etnicznych. W ten sposób, już od wieku przedszkolnego, poprzez zapoznanie się z różnorodnością kulturową i językową, dzieci nabywają nowe umiejętności, które pomogą im przystosować się do różnych kontekstów i sytuacji. Nie będąc dużą szkołą pod względem wielkości (w szkole jest tylko 100 uczniów, a w przedszkolu około 60 wychowanków), placówka może poszczycić się bardzo innowacyjnym podejściem metodycznym i jest ceniona za swój etos szkolny.
Zarządzanie innowacjami na poziomie szkoły jest ułatwione poprzez udział pracowników szkoły w wielu projektach unijnych. Efektem tej działalności jest 4-krotne przyznanie szkole wyróżnienia "Szkoła Europejska" przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w bardzo konkurencyjnym konkursie krajowym, który odbywa się co 3 lata. Jest również bardzo innowacyjna we wprowadzaniu elementów CLIL do procesu nauczania. Jedną z cech charakterystycznych dla tej placówki jest intensywna nauka języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Rozwój działań i projektów europejskich przyczynił się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Szkoły Podstawowej EuroEd, do realizacji zróżnicowanej oferty edukacyjnej prowadzącej do rozwoju europejskiego wymiaru edukacji. Zgodnie z misją naszej szkoły, kształcimy uczniów z inicjatywą, otwartych na różnorodność, dialog wielokulturowy i wielojęzyczny, zdolnych do skutecznej integracji w społeczeństwie europejskim.

Kontakt: Colibaba Cristina Anca (Executive President)

E-mail: acolib@euroed.ro

Kontakt: Alina Ailincăi (Teacher and Project Manager)

E-mail: alina.ailincai@euroed.ro

pl_PLPolish